Informacje

W Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu zrealizowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013, projekt pod nazwą „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego Miasta Grudziądza”.
Projekt realizowano w dwóch etapach. W ramach etapu pierwszego projektu zostały przebudowane pomieszczenia warsztatów na pracownię diagnostyki i napraw pojazdów samochodowych (Centrum Egzaminowania Mechaników i Elektromechaników samochodowych). W drugim etapie zrealizowano  przebudowę pracowni obróbki mechanicznej, oraz zakup i instalację specjalistycznego sprzętu i wyposażenia. Wartość projektu wyniosła 1 460 477 zł, z tego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 949 108,11zł. 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu uczestniczy w projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej "Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do przeprowadzania zewnętrznych egzaminów zawodowych", współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach jego realizacji Centrum otrzymało sprzęt technodydaktyczny znacznej wartości niezbędny do przeprowadzania zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodach:
723[04] - mechanik pojazdów samochodowych
724[02] - elektromechanik pojazdów samochodowych
724[01] - elektryk
722[03] - ślusarz
Z projektu „Pracownie komputerowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego"   finansowanego również ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Europejskiego Funduszu Społecznego, placówka otrzymała doskonale wyposażoną 15-to stanowiskową pracownię komputerową wraz z oprogramowaniem. 

W 2018 roku zakończono w Centrum Kształcenia Praktycznego realizację dwóch projektów współfinansowanych ze środków unijnych

 

 

Galeria zdjęć

Kontakt

Nazwa szkoły: Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu
E-mail szkoły: info@ckz.grudziadz.pl
Telefon: 56 46 590 59
665 105 993
faks 56 46 590 60
Adres szkoły: ul. Czarnieckiego 5/7
86-300 Grudziądz
Poland
Adres skrytki podawczej na platformie ePUAP: /ckz_grudziadz/SkrytkaESP