Zajęcia / Kursy

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane przez Centrum

1. Nazwa kwalifikacji:

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Wyodrębniona w zawodzie:
"Technik mechanik","Mechanik-monter maszyn i urządzeń"
Zakres tematyczny
- montaż maszyn i urządzeń
- obsługa maszyn i urządzeń
- instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń.
Liczba uczestników kursu:
20 osób
Liczba godzin
840 (zajęcia w dni robocze w godzinach 16-21)
Wymagania wstępne dla uczestników:
ukończony 18 rok życia, ukończone co najmniej gimnazjum, odpowiedni stan zdrowia.
Dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia
zaświadczenie według wzoru Ministra Edukacji Narodowej uprawniające do przystąpienia do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Termin kursu:
Po zebraniu grupy chętnych
Koszt w przeliczeniu na jednego uczestnika
kurs bezpłatny


2.Nazwa kwalifikacji: 

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

Wyodrębniona w zawodzie
"Technik mechanik","Operator obrabiarek skrawających" 
Zakres tematyczny
- przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki 
- wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających 
- przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki 
- wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie 
Liczba uczestników kursu:
20 osób 
Liczba godzin:
840 (zajęcia w dni robocze w godzinach 16-21) 
Wymagania wstępne dla uczestników
ukończony 18 rok życia, ukończone co najmniej gimnazjum, odpowiedni stan zdrowia. 
Dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia
zaświadczenie według wzoru Ministra Edukacji Narodowej uprawniające do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 
Termin kursu
Po zebraniu grupy chętnych 
Koszt w przeliczeniu na jednego uczestnika
kurs bezpłatny


3. Nazwa kwalifikacji: 

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi" 

Wyodrębniona w zawodzie
"Technik mechanik", "Ślusarz" 
Zakres tematyczny
- wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej,
- wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej,
- wykonywanie połączeń materiałów,
- naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędz.
Liczba uczestników kursu:
20 osób 
Liczba godzin
840 (zajęcia w dni robocze w godzinach 16-21) 
Wymagania wstępne dla uczestników: 
ukończony 18 rok życia, ukończone co najmniej gimnazjum, odpowiedni stan zdrowia. 
Dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia
zaświadczenie według wzoru Ministra Edukacji Narodowej uprawniające do przystąpienia do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 
Termin kursu
Po zebraniu grupy chętnych 
Koszt w przeliczeniu na jednego uczestnika
kurs bezpłatny


4.Nazwa kwalifikacji:

 INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci
komputerowych

Wyodrębniona w zawodzie: 
"Technik informatyk"
Zakres tematyczny: 
- przygotowanie do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
- administrowanie systemami operacyjnymi,
- serwisowanie i naprawianie urządzeń techniki komputerowej,
- przygotowanie i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej.
Liczba uczestników kursu:
20 osób 
Liczba godzin:
750 (zajęcia w dni robocze w godzinach 16-21) 
Wymagania wstępne dla uczestników: 
ukończony 18 rok życia, ukończone co najmniej gimnazjum, odpowiedni stan zdrowia. 
Dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia: 
zaświadczenie według wzoru Ministra Edukacji Narodowej uprawniające do przystąpienia do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 
Termin kursu: 
Po zebraniu grupy chętnych 
Koszt w przeliczeniu na jednego uczestnika: 
kurs bezpłatny 


Informacje

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy – to kurs, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji

Publikacje na temat kwalifikacyjnych kursów zawodowych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Znalezione obrazy dla zapytania ikona pdf downloadKOWEZiU_KKZ.pdf      Znalezione obrazy dla zapytania ikona pdf downloadKOWEZiU_Egzamin.pdf

 

Zasady naboru i organizacji kursów

Znalezione obrazy dla zapytania ikona pdf downloadRegulamin_KKZ.pdf 
Znalezione obrazy dla zapytania ikona pdf download Karta_zgloszenia_uczestnictwa_w_kursie.pdf


Plany zajęć

 

         

Galeria zdjęć

Kontakt

Nazwa szkoły: Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu
E-mail szkoły: info@ckz.grudziadz.pl
Telefon: 56 46 590 59
665 105 993
faks 56 46 590 60
Adres szkoły: ul. Czarnieckiego 5/7
86-300 Grudziądz
Poland
Adres skrytki podawczej na platformie ePUAP: /ckz_grudziadz/SkrytkaESP